• Lorem ipsum

DISCLAIMER

Alle rechten, waaronder de auteursrechten, op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam www.hoka-en.nl berusten bij Lodder bonsai bv ( www.lodderbonsai.nl) Gebruiker van hoka-en.nl erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van de inhoud van hoka-en.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Hoka-en. Gebruiker mag de inhoud van hoka-en.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit hoka-en.nl openbaar te maken, te kopiëren, te verveelvoudigen of te verkopen, verhuren, leasen of anderszins te vervreemden of aan derden te leveren of te verschaffen, in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in website's, netwerken of op meerdere beeldschermen te laten verschijnen of anderszins openbaar te maken ( mits schriftelijk toestemming is gevraagd en verkregen ).

Hoka-en besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via deze website wordt verstrekt is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Hoka-en noch de juistheid, noch de volledigheid of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Hoka-en is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt. Hoka-en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Hoka-en of de onmogelijkheid deze te gebruiken. Hoka-en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Wie denkt dat informatie op deze website onjuist is, wordt vriendelijk verzocht dit te melden aan Hoka-en via [email protected].

PRIVACY
Hoka-en gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van zijn interactieve diensten. Daarbij houdt Hoka-en zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van Hoka-en. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken. Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daarmee kan Hoka-en zijn website en dienstverlening verbeteren. Hoka-en maakt bij het aanbieden van zijn diensten gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.